Linki przydatne w sporządzaniu dokumentów i poszukiwaniu informacji

posąg prawa

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z przygotowanymi przeze mnie linkami prowadzącymi do stron rządowych i lokalnych instytucji. Znacznie ułatwiają one pracę notariusza, który do sporządzenia dokumentów musi mieć pełne informacje dotyczące poszczególnych stron, których dotyczą działania prawne. Wszystkie dostępne pod linkami informacje są jawne i każdy może się z nimi zapoznać. Linki przydatne są zwłaszcza w sprawach dotyczących nieruchomości, które w pracy notariusza, są jednymi z najczęściej prowadzonych.

 • Przeglądarka ksiąg wieczystych

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do

 • Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

https://ems.ms.gov.pl/krs/ wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

 • Wyszukiwarka wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ CEIDG.PublicUI/ Search.aspx

 • Krajowa Rada Notarialna

http://www.krn.org.pl/

 • Izba Notarialna w Białymstoku

http://www.notariat.bialystok.pl/

 • Internetowy System Aktów Prawnych

http://isap.sejm.gov.pl/

 • Geoportal

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ Imgp_2.html

 • Portal mapowy Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna

https://msipmo.olsztyn.eu/imap/

 • Geoportal Powiatu Olsztyńskiego

https://powiatolsztynski.geoportal2.pl/

 • Apostille i legalizacja dokumentów

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostille-legalizacja-dokumentow

 • Wyszukiwarka podmiotów Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj