Dokumenty przygotowywane przez kancelarię notarialną

dokumenty i młotek sędziowski

W mojej kancelarii przygotowuję wiele dokumentów notarialnych, dostosowując je do potrzeb klientów i specyfiki konkretnej sprawy. Przychodząc do biura, możesz liczyć na przygotowanie profesjonalnych i wiążących prawnie:

 • umów sprzedaży — dla lokali stanowiących odrębną nieruchomość, nieruchomości gruntowej oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • umów darowizny — dla lokali stanowiących odrębną nieruchomość, nieruchomości gruntowych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • umów majątkowych małżeńskich — rozszerzenie lub ograniczenie wspólności majątkowej, ustanowienie rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków,
 • podziału majątku wspólnego — dokumenty potwierdzające prawa do lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych po ustaniu małżeństwa (rozwód) lub w wyniku powstania rozdzielności majątkowej,
 • pełnomocnictw — umocowanie do działań w imieniu upoważniającej osoby,
 • testamentów — ostatniej woli spadkodawcy, sporządzanej na wypadek śmierci,
 • działów spadku — dla lokali stanowiących odrębną nieruchomość, nieruchomości gruntowej oraz 
  spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • zniesienia współwłasności — dla lokali stanowiących odrębną nieruchomość, nieruchomości gruntowych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • oświadczeń o poddaniu się egzekucji,
 • notarialnego poświadczenie podpisu,
 • powołań i odwołań zarządcy sukcesyjnego (sukcesja przedsiębiorstw),
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku,

oraz innych dokumentów. Wszystkie szczegóły konsultuję indywidualnie z każdym z klientów.