W jaki sposób notariusz może pomóc w sporze spadkowym?

Śmierć bliskiej osoby to trudny moment w życiu, który wiąże się nie tylko z wieloma traumatycznymi emocjami, ale również i formalnościami, które należy uregulować. Wśród nich pojawia się kwestia rozporządzenia majątkiem zmarłego, która niejednokrotnie staje się powodem wielu niejasności rodzinnych. Czy istnieje sposób, aby ich uniknąć?

 

testament

 

Okazuje się, że właściwe przygotowanie dokumentów oraz skorzystanie z pomocy notariusza może znacznie uprościć cały proces i zapobiec takim ewentualnym konfliktom w rodzinie. W niniejszym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób notariusz może pomóc w procesie spadkowym.

Jak wygląda postępowanie spadkowe u notariusza?

Postępowanie spadkowe u notariusza rozpoczyna się od zgłoszenia się spadkobiercy lub spadkobierców z prośbą o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Notariusz przeprowadza wówczas analizę dokumentów przedstawionych przez spadkobierców, takich jak akt zgonu zmarłego, odpisy aktów stanu cywilnego czy ewentualne testamenty. Następnie ustala krąg spadkobierców oraz ich udziały w spadku. W przypadku braku testamentu notariusz kieruje się przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi dziedziczenia ustawowego. Jeśli natomiast istnieje testament, jego treść decyduje o podziale majątku zmarłego.

 

W trakcie postępowania spadkowego notariusz w Olsztynie może również dokonać inwentaryzacji majątku spadkowego oraz sporządzić projekt podziału majątku między spadkobierców. Wszystkie te czynności mają na celu ułatwienie procesu dziedziczenia oraz uniknięcie sporów spadkowych w sądzie. W przypadku, gdy spadkobiercy nie są w stanie dojść do porozumienia co do podziału majątku, notariusz może odgrywać rolę mediatora, pomagając stronom w osiągnięciu porozumienia, a jeśli i to nie przyniesie efektów, może wystąpić z wnioskiem do sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego. Sąd może wówczas wyznaczyć kuratora spadku, który będzie zarządzał majątkiem do czasu rozstrzygnięcia sporu spadkowego.

Testament notarialny - sposób na zapobieganie sporom spadkowym

Sporów spadkowych da się jednak uniknąć i tu również nieocenione okazuje się wsparcie notariusza. Sposobem na bezkonfliktowy podział majątku jest sporządzenie testamentu notarialnego. Testament notarialny to dokument, w którym osoba sporządzająca określa sposób podziału swojego majątku po śmierci. Testament notarialny jest szczególnie polecany osobom, które mają skomplikowaną sytuację rodzinną lub pragną uniknąć ewentualnych konfliktów między spadkobiercami. Notariusz, jako osoba posiadająca wiedzę prawną, może doradzić testatorowi w kwestii prawidłowego sformułowania postanowień testamentu oraz upewnić się, że są one zgodne z obowiązującym prawem.

Warto pamiętać, że testament notarialny jest dokumentem o szczególnej mocy prawnej, co oznacza, że jego treść jest trudniejsza do zakwestionowania przez potencjalnych roszczeniowych spadkobierców. W związku z tym taki dokument jednoznacznie wskazuje na rozstrzygnięcie kwestii majątkowych i zwykle nie pozostawia spadkobiercom przestrzeni do polemiki.