Jakie umowy należy sporządzać w formie aktów notarialnych?

Akt notarialny to forma czynności prawnej, która wymaga udziału notariusza i spełnienia określonych przez prawo wymogów. W Polsce istnieje szereg umów i czynności prawnych, które muszą być zawarte w formie aktu notarialnego, aby były ważne. Warto zatem bliżej przyjrzeć się tym kwestiom, aby uniknąć pomyłek i nieprzyjemności związanych z nieważnością umowy czy innego dokumentu.

 

umowa notarialna

Umowy dotyczące nieruchomości

Jednym z najważniejszych obszarów, w których wymagana jest forma aktu notarialnego, są umowy dotyczące nieruchomości. Przede wszystkim chodzi o umowy sprzedaży nieruchomości, które muszą zostać sporządzone przez notariusza. Oprócz tego również inne umowy związane z nieruchomościami, takie jak umowy darowizny czy ustanowienia odrębnej własności lokalu, muszą zostać zawarte w tej formie. Dzięki temu zapewniona jest ochrona prawna zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego, a także dla innych stron uczestniczących w transakcji.

Czynności związane z małżeństwem i majątkiem wspólnym

W życiu codziennym często spotykamy się z różnymi umowami dotyczącymi majątku wspólnego oraz małżeństwa. W przypadku intercyzy, czyli umowy regulującej stosunki majątkowe między małżonkami, również wymagana jest forma aktu notarialnego. Podobnie jest z umowami o podział majątku wspólnego – takie porozumienia muszą zostać zawarte w formie aktu notarialnego, aby były ważne. W ten sposób strony mają pewność, że ich ustalenia są prawnie wiążące i będą respektowane przez sądy oraz inne instytucje.

Umowy spółek i zbycia spadku

Kolejnym obszarem, w którym wymagana jest forma aktu notarialnego, są umowy dotyczące spółek. Chodzi tutaj przede wszystkim o umowy spółek komandytowej, akcyjnej, komandytowo–akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku tych umów obowiązek sporządzenia aktu notarialnego wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniej ochrony prawnej dla wspólników oraz innych osób uczestniczących w działalności spółki. Warto również pamiętać o umowach zobowiązujących do zbycia spadku. Takie umowy muszą zostać zawarte w formie aktu notarialnego, aby były ważne. Dzięki temu strony mają pewność, że ich ustalenia zostaną uwzględnione w postępowaniu spadkowym i będą respektowane przez sądy oraz inne instytucje.

Oświadczenia woli osób nieczytających i niepiśmiennych

W przypadku osób nieczytających lub niepiśmiennych, istnieje obowiązek składania oświadczeń woli w formie aktu notarialnego. Dzięki temu notariusz może dokładnie sprawdzić, czy osoba składająca oświadczenie rozumie jego treść oraz konsekwencje prawne wynikające z tego dokumentu. W ten sposób zapewniona jest ochrona prawna dla osób, które ze względu na swoje ograniczenia mogą mieć trudności z samodzielnym zawarciem umowy czy innego rodzaju oświadczenia.