Jak przebiega podział majątku u notariusza?

Podział majątku wspólnego może być konieczny w przypadku rozwodu, separacji lub innych sytuacji, gdy współwłaściciele majątku chcą go podzielić. Proces ten może być skomplikowany i stresujący, ale warto wiedzieć, jak przebiega podział majątku u notariusza, aby uniknąć nieporozumień i błędów. 

 

pieczątka

Konsultacja z notariuszem

Pierwszym krokiem w procesie podziału majątku jest konsultacja z notariuszem. W trakcie spotkania warto przedstawić swoją sytuację oraz przedyskutować możliwości podziału majątku. Notariusz pomoże określić, czy dany przypadek kwalifikuje się do sporządzenia umowy o podział majątku wspólnego i jakie dokumenty będą potrzebne do tego celu. Warto również zapytać o szacunkowe koszty całego procesu oraz ewentualne terminy realizacji. Konsultacja z notariuszem pozwoli na lepsze przygotowanie się do dalszych etapów podziału majątku.

Jeśli szukasz notariusza w Olsztynie, który specjalizuje się w umowach o podział majątku wspólnego, zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej.

Gromadzenie dokumentów, sporządzenie umowy i jej realizacja

Po konsultacji z notariuszem należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak dowody własności, umowy małżeńskie, umowy cywilnoprawne czy dokumenty potwierdzające wartość majątku. Następnie notariusz sporządzi projekt umowy o podział majątku wspólnego, uwzględniając ustalenia z konsultacji oraz zgromadzone dokumenty. Warto dokładnie przeanalizować projekt umowy, aby upewnić się, że wszystkie szczegóły są zgodne z oczekiwaniami stron. W razie potrzeby można poprosić notariusza o wprowadzenie zmian lub uzupełnienie brakujących informacji.

Gdy obie strony zaakceptują warunki umowy o podział majątku wspólnego, zostanie ona sporządzona w formie aktu notarialnego. Wówczas strony zostaną wezwane do stawiennictwa w kancelarii notarialnej w celu podpisania umowy. Przed podpisaniem warto jeszcze raz dokładnie przeczytać cały dokument i upewnić się, że wszystko jest zgodne z ustaleniami. Po podpisaniu umowy przez obie strony notariusz dokona wpisu do księgi wieczystej nieruchomości oraz wyda każdej ze stron odpis aktu notarialnego. Od tego momentu majątek zostaje podzielony zgodnie z postanowieniami umowy.