Intercyza a notariusz - co trzeba wiedzieć?

Intercyza to umowa majątkowa, która może być kluczowa dla przyszłości małżeństwa. Warto zatem poznać jej istotę oraz rolę notariusza w jej zawieraniu. W tym wpisie przedstawimy najważniejsze informacje na ten temat.

 

intercyza

Rola notariusza przy zawieraniu intercyzy

Notariusz pełni kluczową rolę przy zawieraniu intercyzy, gdyż umowa ta musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. To notariusz zapewnia legalność i ważność intercyzy, sprawdzając tożsamość stron oraz ich zdolność do czynności prawnych. Ponadto notariusz doradza małżonkom w kwestiach prawnych związanych z intercyzą, informując o możliwych rozwiązaniach majątkowych oraz konsekwencjach wyboru poszczególnych postanowień. W przypadku sporządzenia intercyzy przed ślubem, notariusz ma obowiązek przekazać informację o jej zawarciu do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego. Jeśli szukasz notariusza w Olsztynie do sporządzenia intercyzy lub dopełnienia innych czynności notarialnych, zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej.

Koszty związane z zawarciem intercyzy

Zawarcie intercyzy wiąże się z pewnymi kosztami, które muszą być pokryte przez małżonków. Przede wszystkim należy uiścić opłatę notarialną za sporządzenie aktu notarialnego, która wynosi 0,5% wartości majątku objętego umową, jednak nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 10 000 zł. Dodatkowo, jeśli intercyza zawierana jest przed ślubem, konieczne jest opłacenie taksy urzędowej za wpis do rejestru intercyz w wysokości 50 zł. Warto również pamiętać o ewentualnych kosztach związanych z uzyskaniem porady prawnej czy tłumaczenia dokumentów na język obcy, jeśli jedno z małżonków nie zna języka polskiego.

Czy warto zawrzeć intercyzę?

Decyzja o zawarciu intercyzy zależy od indywidualnych oczekiwań i potrzeb małżonków. Warto jednak wiedzieć, że intercyza może zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa majątkowego oraz ułatwić rozwiązanie ewentualnych sporów majątkowych w przyszłości. Dzięki niej małżonkowie mają możliwość samodzielnej regulacji swoich spraw majątkowych, zamiast korzystać z ustawowych rozwiązań, które mogą nie odpowiadać ich oczekiwaniom. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem, który pomoże ocenić korzyści i ewentualne ryzyka związane z zawarciem intercyzy.