Czy warto sporządzić testament notarialny?

Testament notarialny to coraz popularniejszy sposób na uregulowanie spraw spadkowych w Polsce. Dzięki niemu można uniknąć wielu problemów związanych z podziałem majątku po śmierci spadkodawcy. Warto więc dowiedzieć się, czym dokładnie jest ten sporządzany u notariusza dokument i jakie korzyści gwarantuje. Jeśli interesuje Cię odpowiedź na te pytania, zachęcamy do lektury dalszej części niniejszego artykułu.

 

testament

Charakterystyka testamentu notarialnego

Testament notarialny to jeden z rodzajów testamentów. Jest to akt prawny, który zawiera wolę spadkodawcy dotyczącą rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Testament ten sporządzany jest przez notariusza, co gwarantuje jego prawidłowe sformułowanie oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. W trakcie sporządzania testamentu notarialnego spadkodawca wyraża swoją wolę przed notariuszem, który następnie spisuje ją w formie aktu notarialnego.

Jak sporządza się testament u notariusza?

Podczas wizyty u notariusza omawiane są wszystkie istotne kwestie dotyczące testamentu. Notariusz może udzielić porad prawnych oraz pomóc w sformułowaniu postanowień testamentu, tak aby były zgodne z przepisami prawa.

 

Następnie sporządza on projekt testamentu, który jest przedstawiany klientowi do akceptacji. Po zapoznaniu się z projektem testamentu klient może zgłosić ewentualne poprawki lub zaakceptować jego treść. Następnie notariusz dokonuje ostatecznego sporządzenia dokumentu, uwzględniając wszelkie zgłoszone zmiany.

Testament notarialny musi być sporządzony na piśmie, a jego treść powinna być czytelna i jednoznaczna. Oprócz tego przy sporządzaniu dokumentu wymagana jest obecność dwóch świadków. Sam akt natomiast musi być zatwierdzony zarówno przez spadkodawcę, jak i notariusza. Ponadto powinien zawierać datę i miejsce jego sporządzenia.

Dlaczego testament notarialny jest lepszy od innych form rozporządzenia majątkiem?

Testament notarialny ma wiele zalet w porównaniu z innymi formami rozporządzenia majątkiem, takimi jak testament holograficzny (pisemny) czy testament ustny. Przede wszystkim, testament notarialny sporządzany jest przez notariusza, co gwarantuje jego prawidłowe sformułowanie oraz zgodność z przepisami prawa. Dzięki temu, ryzyko wystąpienia wątpliwości co do treści testamentu oraz jego ważności jest znacznie mniejsze niż w przypadku innych form testamentów.

Ponadto testament notarialny jest trudniejszy do podważenia przez ewentualnych spadkobierców, którzy nie zgadzają się z jego treścią. Jego forma oraz udział np. notariusza z Olsztyna przy sporządzeniu sprawiają, że ma on większą moc prawną niż inne rodzaje testamentów. Testament notarialny jest także bardziej odporny na próby fałszerstwa czy manipulacji, co może mieć istotne znaczenie w kontekście podziału majątku po śmierci spadkodawcy. 

Kolejną zaletą testamentu notarialnego jest fakt, że jest on przechowywany w kancelarii notarialnej, co zapewnia jego bezpieczeństwo oraz dostępność dla spadkobierców po śmierci spadkodawcy. W przypadku testamentu holograficznego istnieje ryzyko, że zostanie on zagubiony, zniszczony lub ukryty przez osoby trzecie.