Co to jest pełnomocnictwo notarialne i kiedy warto z niego skorzystać?

Załatwianie formalności prawnych w wielu przypadkach może być skomplikowane i niejasne. Z tego względu warto sięgać po profesjonalną pomoc. Jedną z jej form jest pełnomocnictwo notarialne. Czym jest w praktyce i w jakich przypadkach szczególnie się przydaje? O tym piszemy w dzisiejszym wpisie.

 

podpis

Na czym polega pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo notarialne to dokument sporządzony przez notariusza, który upoważnia inną osobę do działania w imieniu osoby udzielającej pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować mocodawcę we wszelkich sprawach związanych z zawieraniem umów, dokonywaniem czynności prawnych czy też załatwianiem innych formalności prawnych. Ważnym aspektem pełnomocnictwa notarialnego jest fakt, że sporządzenie takiego dokumentu wymaga obecności obu stron – zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika.

Co daje pełnomocnictwo notarialne?

Największą zaletą pełnomocnictwa notarialnego jest swoboda działania, jaką zapewnia. Współpraca z zaufanym pełnomocnikiem zdejmuje z barków mocodawcy wiele wymagających obowiązków, podczas których zastąpić go może osoba dobrze zaznajomiona z przepisami. Pełnomocnictwo jest tym samym narzędziem, które gwarantuje oszczędność czasu oraz stresu podczas realizowania różnych czynności prawnych.

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa notarialnego?

Wyróżniamy dwa główne rodzaje pełnomocnictwa notarialnego – ogólne i szczególne. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy we wszystkich sprawach, które nie wymagają szczególnego upoważnienia. Natomiast pełnomocnictwo szczególne dotyczy konkretnych czynności prawnych, które zostają dokładnie określone w dokumencie. W obu przypadkach kluczowe znaczenie ma forma pełnomocnictwa. Dokument powinien być sporządzony na piśmie poświadczonym np. przez notariusza z Olsztyna.

Warto zaznaczyć, że pełnomocnictwo zwykle udzielane jest bezterminowo, jednak istnieją sytuacje, w których wygasa. Do takich zaliczyć można, m.in. ustanie stosunku prawnego, na podstawie którego zostało udzielone pełnomocnictwo, śmierć mocodawcy lub pełnomocnika czy też likwidacja osoby prawnej udzielającej pełnomocnictwa.

Przy jakich czynnościach pełnomocnictwo notarialne może okazać się niezbędne?

Pełnomocnictwo notarialne może okazać się niezbędne w wielu sytuacjach. Przede wszystkim warto z niego skorzystać, gdy nie istnieje możliwość osobistego uczestnictwa w ważnych formalnościach prawnych. Przykładem takiej sytuacji może być sprzedaż nieruchomości, gdy właściciel przebywa za granicą lub jest niezdolny do samodzielnego działania. Pełnomocnictwo notarialne może być również przydatne podczas załatwiania spraw spadkowych. Jeśli spadkobierca nie może osobiście uczestniczyć w postępowaniu spadkowym, pełnomocnik może reprezentować go przed sądem czy urzędem.

Warto również pamiętać, że pełnomocnictwo notarialne może być wykorzystane do reprezentowania przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pełnomocnik może zawierać umowy, reprezentować firmę w kontaktach z kontrahentami czy też załatwiać inne formalności związane z prowadzeniem biznesu.